Firma ekovert Łukasz Szkudlarek, (poprzednia nazwa Fundeko Łukasz Szkudlarek), została założona w 2009 roku przez laureata nagrody im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt dla najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska. Wartością firmy jest wieloletnie doświadczenie jej założyciela w zakresie realizacji inwestycji ochrony środowiska i  zarządzania kontraktami na inwestycje wg. międzynarodowych procedur UE, Bank Światowy, - FIDIC. Firma współpracuje z najlepszymi ekspertami, skupiając polski potencjał naukowy, w celu realizacji nawet najbardziej wymagających zadań. Misją firmy jest profesjonalne świadczenie usług na rzecz środowiska, w którym żyjemy.

 • Joanna Szkudlarek

  Joanna Szkudlarek

  Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie kadr i płac. Miłośniczka podróży dalekich i bliskich. Ponadto uwielbia narciarstwo, górskie wędrówki, nurkowanie oraz zajęcia fitness.
 • Łukasz Szkudlarek

  Łukasz Szkudlarek

  Wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska. Laureat nagrody dla najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska im. Macieja Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt oraz dla najlepszych absolwentów wydziału inżynierii środowiska. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania kontraktami na inwestycje według międzynarodowych procedur UE, Bank Światowy – FIDIC oraz w zakresie Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim. Wpisany do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony i inżynierii środowiska. Prywatnie przykładny mąż 😊 oraz ojciec trzech zwariowanych dziewczyn. Uwielbia podróże, narciarstwo, żeglarstwo, nurkowanie, windsurfing i turystykę wysokogórską.
 • Waldemar Bernatowicz

  Waldemar Bernatowicz

  Wykształcenie wyższe w dziedzinie kształtowania i ochrony środowiska geograficznego. Specjalista w zakresie gospodarki i ochrony wód, klimatu akustycznego oraz jakości powietrza. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, raportów oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dokumentów strategicznych. Laureat ogólnopolskiego konkursu dla najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska im. Macieja Nowickiego w roku 2004. Stypendysta Fundacji im. Nowickiego i Federalnej Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska. Członek stowarzyszenia „Środowisko dla Środowiska” oraz „Dolina Baryczy”. Pasjonat podróży w dzikie i nieznane. Ulubiony kierunek podróży – wschód. Zapalony triathlonista ze szczególnym zamiłowaniem do dystansów ultra.
 • Grzegorz Chrobak

  Grzegorz Chrobak

  Absolwent Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku gospodarka przestrzenna. Na studiach magisterskich zajmował się analizą opadowych szeregów czasowych i jej zastosowaniem w predykcji przyszłych opadów dla terenów wyżynnych i górskich w Sudetach. Posiada uprawnienia operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO-VLOS).Basista zespołu Karabach (www.facebook.com/KarabachBand). Współorganizator festiwalu muzycznego Czochraj Bobra Fest w Namysłowie. Członek polskiego stowarzyszenia miłośników i hodowców jeży pigmejskich. Kolekcjoner albumów muzycznych.Fan The Rolling Stones.W wolnym czasie gra w squasha, chodzi po górach, zajmuje się modelowaniem matematycznym elementów klimatu oraz radioastronomią.
 • Wiktoria Ryng-Duczmal

  Wiktoria Ryng-Duczmal

  Absolwentka Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii na Politechnice Wrocławskiej, specjalizacja gospodarka zasobami ziemskimi i ochrona środowiska. Autorka i współautorka licznych raportów oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dokumentów strategicznych. Koordynator i kierownik projektów. Posiada wieloletnie doświadczenie jako osoba dozoru ruchu w kopalniach kruszyw naturalnych na terenie Dolnego Śląska oraz uprawnienia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite. Prywatnie jej żywiołem jest woda, co przekłada się na liczne morskie podróże, które odbyła zarówno jako załogant, oficer jak i kapitan. Nie gardzi również zwiedzaniem Świata od strony lądu. Od niedawna mama dwóch, wiecznie uśmiechniętych, dziewczynek.
 • Magdalena Bernatowicz

  Magdalena Bernatowicz

  Wykształcenie wyższe w zakresie Biologii. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Biologia, specjalność: biologia środowiskowa. Ukończyła podyplomowe studia Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca” na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka i współautorka ekspertyz przyrodniczych oraz raportów oddziaływania na środowisko. Uwielbia górskie wędrówki, spływy kajakowe oraz zajęcia fitness. W wolnym czasie bawi się sznurkiem - tworzy makramy i szydełkuje. Największa fanka zespołu Queen ;)
 • Anna Jagiełło

  Anna Jagiełło

  Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego; posiada wykształcenie wyższe z zakresu geologii, specjalizacja hydrogeologia, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu Legislacji oraz Prawa ochrony środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UWr oraz z zakresu Systemów informacji geograficznej w ramach CKU Politechniki Wrocławskiej. Od ponad 10 lat bierze udział w przygotowaniu opracowań z zakresu gospodarki wodnej, w tym dotyczących wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, m. in. wyznaczania SZCW, wykazów ekosystemów od wód zależnych, warunków korzystania z wód. Od kilku lat współautorka ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz dokumentów strategicznych w zakresie wpływu na wody śródlądowe. W wolnym czasie najlepiej czuje się na górskich szlakach lub przy maszynie do szycia podczas domowych eksperymentów DIY (^.~)
 • Iwona Filipowska

  Iwona Filipowska

  Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku GIS i kartografia. Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy pt.: „Atlas produktów regionalnych i tradycyjnych Unii Europejskiej”. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie kartografii oraz systemów informacji przestrzennej. Lubi aktywny wypoczynek, szczególnie górskie wędrówki, bieganie i wspinaczkę.
 • Małgorzata Kołtowska

  Małgorzata Kołtowska

  Absolwentka ochrony środowiska na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w ekologii i ochronie zwierząt, zwłaszcza płazów i gadów, ale interesuje się także tematyką drzew i zadrzewień. Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy pt.: „Płazy i gady Wzgórz Strzelińskich i okolic”. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony środowiska. Pracowała w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na stanowisku specjalisty ds. ochrony przyrody i edukacji. Przyrodnik z zamiłowania! A poza tym miłośniczka podróży po krajach słowiańskich, rękodzieła, etnologii i rolnictwa ekologicznego.
 • Paulina Taborska

  Paulina Taborska

  Absolwentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku gospodarka przestrzenna. W czasie studiów magisterskich poznawała zawiłości zarządzania przestrzenią i procesu rewitalizacji (zwłaszcza w przypadku obiektów poprzemysłowych). Aktualnie zgłębia tajniki ocen oddziaływania na środowisko, a szczególnym uczuciem darzy ocenianie krajobrazu :) W wolnych chwilach lubi zmęczyć się na squashu lub na wyprawach, które organizuje dla swojego "małego" stadka przyjaciół. Miłośniczka fotografii i wszystkiego co jest z nią związane :)
 • Katarzyna Chrobak

  Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna, obecnie doktorantka w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy urbanisty jako współautorka kilkudziesięciu opracowań planistycznych. W pracy naukowej skupia się wokół wykorzystywania metod analitycznych w planowaniu przestrzennym. Obecnie prowadzi badania nad przemianami zachodzącymi w strefach podmiejskich dużych miast, wykorzystując przy tym modele symulacyjne. W wolnych chwilach spędza czas aktywnie – biega, wędruje po górach, podziwia układy urbanistyczne, zwiedza festiwale muzyczne. Propagatorka ekologicznego stylu życia. Miłośniczka kawy w za dużych ilościach.
 • Karolina Jankowska

  Karolina Jankowska

  Absolwentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku architektura krajobrazu, specjalność kształtowanie i ochrona krajobrazu. Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy pt. Analiza terenów zieleni publicznej miasta Zakopane. Ciągle poszerza swoją wiedzę w dziedzinie dendrologii. Miłośniczka gór i leśnych spacerów.

Każdy z członków naszego zespołu jest inny i każdy wnosi ze sobą coś nowego. Jesteśmy nie tylko współpracownikami, ale zespołem, który łączą wspólne zainteresowania.
W pracy i poza nią szukamy inspiracji, które z upływem czasu stają się naszymi pasjami. Wyprawy górskie, narciarstwo, snowboard, wspinaczka, kolarstwo, żeglarstwo, windsurfing, siatkówka sprawiają, że jesteśmy ludźmi, którzy czerpią radość z tego, co robią. Podróże pozwalają nam poznawać, marzyć, odkrywać, a także nabierać dystansu i patrzeć na codzienne obowiązki z nowej perspektywy.
Podobnie jak w życiu, również i w pracy, nie unikamy wymagających, niestandardowych projektów – to one sprawiają, że nieustannie się rozwijamy.
Dzięki realizacji pasji i podróżowaniu pracujemy z radością i energią potrzebną, by móc zmierzyć się z kolejnymi zadaniami.

Nasza pasja to nie tylko praca. Na stronie www.enduhub.com/pl/Valdi_Runner
można obserwować starty i wyniki naszej drużyny biegowej EKOVERT TEAM