Nazwa projektu
Od ...
Do ...
Odbiorca zamówienia
Wykonanie ekspertyzy pt.: "Opracowanie aktualizacji analizy dominujących presji i oddziaływań, w tym antropogenicznych, pochodzenia morskiego na wody morskie polskiej strefy Morza Bałtyckiego 17-cze Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Identyfikacja ekosystemów jeziornych zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych w obszarze RZGW w Szczecinie 17-cze Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Opracowanie KIP-u dla Centrum Dystrybucyjnego Lidla w Stargardzie k. Szczecina 17-maj Pracownia Inwestproj
Przeprowadzenie procedury w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drugiej jezdni ul. Myśliborskiej” 17-maj Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
„Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu rozporządzenia zmieniającego warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego” 17-kwi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Modernizacja mostu w km 171,867 linii kolejowej nr 273 nad rzeką Odrą w Nietkowicach 17-kwi PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/ modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych 17-lut Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp – postępowanie I w ramach ponownej OOŚ 17-sty Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska - Nowa Spacerowa - Zielony Bulwar w Gdańsku 16-gru Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Raport oddziaływania na środowisko dla przedłużenia ważności koncesji eksploatacyjnej złoża Mikoszów. 16-gru Mineral Polska Sp. z o.o.
Uzyskanie decyzji środowiskowej dla czterech projektów inwestycyjnych polegających na budowie zakładów przemysłowych i centrów logistycznych. 16-gru AMF - Biuro projektów Konstrukcje Budowlane
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I - postępowanie OOŚ 16-paź Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej zajezdni autobusowej przy ulicy Redutowej 27 w Warszawie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. 16-lut Sweco Consulting sp. z o.o.
Budowa obiektu technologicznego przekształcania opon i odpadów gumowych w procesie termolizy z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Kędzierzynie Koźlu 16-lut Sweco Consulting sp. z o.o.
Opracowanie analizy wpływu na klimat akustyczny przedsięwzięcia polegającego na przełożeniu ul. Wilczyckiej 17-maj 17-cze Sweco Consulting sp. z o.o.
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: surowce naturalne i wtórne 17-lut 17-cze Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej w ramach zadania pn. „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku”, 16-wrz Miasto Białystok
Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 32 16-gru 16-cze GDDKiA Poznań
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku w km 17+800,00 ÷ 21+840,58 oraz przebudowy na odcinkach w km 21+840,58 ÷ 22+100,00 i w km 29+115,00 ÷ 31+435,00 15-lis Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Strykowskiej, ulicy Szczecińskiej oraz weryfikacja koncepcji rozbudowy i budowy ul. Szczecińskiej 15-cze 16-wrz Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem
Opracowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji obszaru zdegradowanego Ustki 17-sty 17-kwi Gmina Miasto Ustka
Wykonanie klasyfikacji akustycznej terenów zlokalizowanych w ciągu odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu pow. 30 000 pociągów rocznie, na terenach administracyjnych województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko – pomorskiego, zachodnio-pomorskiego oraz pomorskiego 16-paź 17-kwi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonanie klasyfikacji akustycznej terenów zlokalizowanych w ciągu odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu pow. 30 000 pociągów rocznie, na terenach administracyjnych województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego 16-paź 17-kwi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
„Opracowanie koncepcji dla projektu Odtworzenie i renaturyzacja cieku Młynówka na dł. 5 km – kontynuacja projektu zrealizowanego z Bawarią pn. „Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii.” 16-maj 16-gru Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla projektu przebudowy 17 punktów wejściowych do Tatrzańskiego Parku Narodowego 16-paź 16-gru Tatrzański Park Narodowy
Uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania” Modernizacja wału P-1 rz. Odry gm. Głogów i Kotla” 16-mar 16-gru Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp 16-mar 16-paź Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Opracowanie dokumentacji OOŚ dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z nadzorem autorskim. 15-lis 16-gru Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem
Wykonanie: „Analizy wpływu inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, w rejonie ul. Senatorskiej w zakresie działań mogących mieć wpływ na wzrost zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Wisłoka i Strugu”, i dostawę zamawiającemu materiałów geo-przestrzennych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej” 16-paź 16-gru Urząd Miasta Rzeszowa
Inwentaryzacja przyrodnicza terenu planowanej lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni szczytowo-pompowej w woj. dolnośląskim. Umowa 1: „Nowa Ruda” (gm. Nowa Ruda i Radków), Umowa 2: „Złoty Stok” (gm. Złoty Stok i Kamieniec Ząbkowicki), Umowa 3: „Kolorowe Jeziorka” (gm. Kamienna Góra i Marciszów). 15-sie 16-gru Iberolica sp. z o.o.
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej analizy stopnia zanieczyszczenia środowiska morskiego odpadami spływającymi do morza, w tym odpadami sanitarnymi 15-cze 16-lis Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Wykonanie badania pn. Opracowanie koncepcji i wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu transportowego województwa wielkopolskiego 15-gru 16-lis Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Raport Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)” 15-maj 16-wrz Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem
Wykonanie dokumentacji środowiskowej dla przebudowy drogi gminnej Stary Waliszów - Pławnica 15-cze 16-wrz Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Przeprowadzenie procedury związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice 15-mar 16-wrz Powiat Zduńskowolski
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Marszowice – modernizacja wałów rz. Bystrzycy, m. Wrocław” 15-lip 16-lip Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Analiza środowiskowa na potrzeby Tauron S.A. 16-kwi 16-wrz Fiuk Projekt, ul. Agrestowa 52, 53-006 Wrocław
Raport OOŚ dla przedsięwzięcia pn: fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki odry, w km 270+400 do 281+600 jej biegu, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny 14-maj 16-wrz EGIS Polska
Przeprowadzenie procedury OOŚ dla przebudowy OŚ Libiąż A 16-maj 16-sie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.
Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 16-mar 16-maj Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę istniejącej trasy tramwajowej wraz z drogą i infrastrukturą towarzyszącą na ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp., na odcinku od ul. Dziewięciu Muz do ul. Herberta lut-16- 16-maj Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Przygotowanie wstępnych dokumentów niezbędnych do wszczęcia właściwych postępowań związanych z wymogami funduszy unijnych i prawem ochrony środowiska dla projektu pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice – Poniatów – Niemojów – Lesica – Międzylesie na odcinku Międzylesie – Przejście Graniczne w Niemojowie 16-maj 16-cze Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
Przygotowanie pełnej dokumentacji środowiskowej dla zadania polegającego na kompleksowym uzbrojeniu terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park” w Bystrzycy Kłodzkiej (działka nr 272/4 i 272/5) 16-mar 16-cze Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Studium Wykonalności, wniosek o dofinansowanie, decyzja środowiskowa wraz z zaświadczeniami środowiskowymi dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1148D w miejscowości Przesieczna. 16-maj 16-cze Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie
Ponowne uzyskanie decyzji OOŚ dla projektu pod nazwą Przebudowa ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp. 15-lis 16-kwi Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem
Charakterystyka i ocena funkcjonowania układu hydrograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów melioracyjnych na obszarze m. st. Warszawy wraz z zaleceniami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i planów miejscowych 14-wrz 15-gru Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
Adaptacja projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy do ogólnopolskich metodyk 15-lip 15-gru Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Procedura OOŚ dla zakładu przeróbczego Mineral S.A. 14-lis 15-gru Mineral S.A. Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze sp. z o.o.
Procedura OOŚ projektu pn.: rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz, gm. Przewóz, powiat żarski, województwo lubuskie 15-mar 15-gru Hydroprojekt Poznań
Wykonanie prac polegających na zebraniu danych o zasobach środowiska przyrodniczego i jego waloryzacji w ramach projektu POIiŚ 7.1-102 pn. „Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla wybranych projektów infrastrukturalnych perspektywy finansowej 2014-2020” I i II etap prac 14-cze 15-lis PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Planu wypełnienia warunkowości ex-ante w zakresie inwestycji transportowych w ramach funduszy EFRR 2014 - 2020 dla województwa dolnośląskiego w ramach Regionalnej Polityki Transportowej dla Województwa Dolnośląskiego 15-cze 15-lis Instytut Rozwoju Terytorialnego
Opracowanie Planu Aglomeracji wodnościekowej gminy Lubin 13-wrz 15-lis Gmina Miejska Lubin
„Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko warunków korzystania z wód zlewni Iny” 15-maj 15-lis Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
„Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry” 15-cze 15-lis Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miejskiej Lubin 14-lip 15-lis Gmina miejska Lubin
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 – ul. Brzezińska w Koluszkach w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny – Koluszki – Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki” 15-lip 15-paź Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla wybranych projektów infrastrukturalnych perspektywy finansowej 2014-2020” część 3a 15-lip 15-sie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Analiza hałasu dla inwestycji polegającej na uzbrojeniu strefy Przygodzicie na terenie powiatu Ostrowskiego w infrastrukturę drogową i podziemną 15-cze 15-lip ESKO Consulting
Inwentaryzacja przyrodnicza terenu projektowanego portu lotniczego Kielce, zlokalizowanego w Obicach, gm. Morawica i Grabowcu gm. Chmielnik 14-kwi 15-maj Port Lotniczy Kielce Spółka Akcyjna
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie” 15-lut 15-mar Gmina Bytów
Działania informacyjne wspierające proces konsultacji społecznych PGW w obszarze RZGW w Krakowie 14-kwi 15-mar Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Uzyskanie decyzji OOŚ dla projektu pod nazwą Przebudowa ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp. 14-wrz 15-lut Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem
Analiza porealizacyjna DK 78 w Rybniku (ul. Kotucza, Reymonta, Wodzisławska na odcinku od ronda Północno-Irlandzkiego do granic miasta oraz wiaduktu drogowego nad koleją na ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Podmiejską) 14-wrz 14-gru Urząd Miasta w Rybniku
Program zabezpieczenia przeciwpowodziowego: - Kanału Zyblikiewicz nr 1 w km. 0+000 – 14+770 w msc. Kanna, Podlipie, Samocice gm. Bolesław; Wola Żelichowska, Zapasternicze, Żelichów gm. Gręboszów; Kłyż, Gorzyce gm. Żabno. - Kanału Zyblikiewicz nr 2 w km. 0+000 – 17+190 w msc. Mędrzechów gm. Mędrzechów; Tonia, Bolesław, Świebodzin, Kuzie gm. Bolesław; Zalipie, Niwka gm. Olesno; Kłyż gm. Żabno. 13-lis 14-gru Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
Wyznaczenie ekosystemów wodnych i od wód zależnych zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych wraz ze wskazaniem koniecznych działań naprawczych 14-maj 14-lis Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Raport OOŚ dla realizacji programu ochrony przeciwpowodziowej doliny pot. Białka na odcinku w km 0+000 – 24+500 na terenie pow. nowotarskiego i tatrzańskiego woj. małopolskiego 12-lis 14-lis Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Przeprowadzenie procedury OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Łowiczu, przy ul. Filtrowej, realizowanego na działkach o nr ewid. 1 i 948, obręb Mysłaków, gm. Nieborów oraz na działkach o nr ewid. 2599/1, 2628/2, 2629/2, 2633/2. 2634/2, 2635/2, 2636/2, 2637/2, i 2638/1, obręb Bolimowska, gm. Łowicz, pow. łowicki 14-wrz 14-lis Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.
Przygotowanie i opracowanie wstępnego studium wykonalności oraz raportu oddziaływania na środowisko dla lotniska lokalnego w powiecie ełckim w ramach projektu pn Odlotowa Polska Wschodnia 13-lip 14-lis Pracownia Inwestproj Wojciech Osak
Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Poznań wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań 13-maj 14-lis Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Opracowanie koncepcji i wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+” 13-sie 14-paź Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Waloryzacja przyrodnicza i kulturowa gmin powiatu hajnowskiego 14-lut 14-sie Starostwo powiatowe w Hajnówce
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mień 14-kwi 14-sie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Procedura oceny oddziaływa na środowisko dla projektu polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża bazaltu „Kłopotno” 13-lip 14-sie Pri-Bazalt S.A.
Opracowanie Planu Aglomeracji wodnościekowej gminy Nowa Ruda 13-kwi 14-sie Gmina Nowa Ruda
Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju miasta Włocławek 2020 13-lis 13-gru Gmina Miasto Włocławek
Analiza uwarunkowań środowiskowych związanych z regulacją rzeki Gulczanki i budową infrastruktury towarzyszącej 13-lis 13-gru Hydroprojekt Sp. z o.o. Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego
Analiza rozwiązań dotyczących dokonywania oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych, wynikająca z potrzeby zapewnienia właściwego wdrożenia dyrektywy 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Sprawa nr DOZ/04/2013 13-kwi 13-gru Minister Środowiska reprezentowany przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. 13-maj 13-lis Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego dla projektu pn. „Odtworzenie zbiornika wodno-błotnego, zdewastowanego po II wojnie światowej, zlokalizowanego w Leśnictwie Węgorzyno, celem ochrony żółwia błotnego.” 12-lut 13-lis Nadleśnictwo Dretyń
Plan Ochrony Środowiska na potrzeby projektu pn.: Badanie środowiska, badanie lokalizacji oraz usługi związane z uzyskaniem pozwoleń i uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ1 Sp. z o.o. Pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy około 3.000 MW 13-lip 13-paź Whorley Parsons /Tawi Energetyka Jądrowa
Operat ochrony powietrza dla instalacji odpylania linii technologicznej „NORDBERG” w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Usługowym „PRI-BAZALT” S.A. w Rębiszowie. 13-wrz 13-paź PPU PRI – BAZALT S.A.
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego 2014-2020 13-cze 13-paź Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry. 13-sie 13-paź Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie 13-maj 13-paź Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Analiza akustyczna projektu pn. rozbudowie centrum handlowego Auchan zlokalizowanego w gminie Kołbaskowo, powiat Policki, przy ulicy Ustowo 45, Szczecin w zakresie dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznej. Analiza akustyczna projektu pn. rozbiórce istniejącej i budowie nowej stacji paliw na terenie centrum handlowego Auchan Kołbaskowo 13-kwi 13-sie Egis Poland Sp. z o.o.
Procedura oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: „Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym” 11-lis 13-wrz Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o.
Ocena zagrożenia powodzią terenów przewidzianych pod planowaną budowę stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Elbląg 13-maj 13-cze PSE Inwestycje S.A.
Pełna procedura oceny oddziaływania na środowisko oraz Raport Oddziaływania na Środowisko dla projektu pn.:”Budowa obwodnicy Czarnego Boru-drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 347”. 10-maj 13-cze Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze sp. z o.o.
Opracowanie zawierające raport z realizacji działań naprawczych podejmowanych przez Miasto Jelenia Góra w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami norm w zakresie zanieczyszczenia powietrza na terenie Uzdrowiska Cieplice oraz propozycję dostosowania istniejących programów naprawczych w kierunku skuteczniejszego i efektywniejszego osiągnięcia poprawy jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz tlenku węgla na terenie Uzdrowiska Cieplice, przy uwzględnieniu realnych możliwości ich finansowania. 13-kwi 13-cze Miasto Jelenia Góra
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Regulacja rzeki Noteć na odcinku od Pakości do Łabiszyna z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz” 13-mar 13-cze Hydroprojekt Sp. z o.o. Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 13-sty 13-cze Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Analiza akustyczna projektu pn. budowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań – Kluczbork, w ciągu ul. Starołęckiej, na odcinku od ul. Fortecznej do ul. Św. Antoniego w Poznaniu 13-lut 13-maj Egis Poland Sp. z o.o.
Badanie ewaluacyjne - ocena oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach priorytetu 9 RPO WD „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” ( „Miasta”) 12-gru 13-mar Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Opracowano prognozę oddziaływania na Środowisko dla projektu strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 13-sty 13-lut Instytut Ochrony Środowiska
Wykonanie analizy oddziaływania akustycznego inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D na odc. Powidzko – Grądzik – Żmigród”, i „Przebudowie drogi pow. Nr 1329D na odc. Domanowice-Kaszyce Wielkie-Kaszyce Milickie”. 12-gru 13-sty Zarząd Dróg Powiatowych
Opracowano Prognozę Oddziaływania na Środowisko i przeprowadzono kompleksową procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym prognozę Oddziaływania na Środowisko dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wsparcie merytoryczne Ministerstwa Gospodarki w zakresie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko (negocjacje środowiskowych warunków realizacji Programu Energetyki Jądrowej z krajami narażonymi) Aktualizacja Prognozy o lokalizację Gąski Pisemne podsumowanie przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 10-lis 12-gru Ministerstwo Gospodarki
Wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska: Dokumentacja przeglądu ekologicznego dla ul. Gliwickiej i rybnickiej. Dokumentacja do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nr RDOŚ-24WOOŚ/6613014/09/bm z dnia 27 maja 2009 r. w zakresie ochrony akustycznej 12-sie 12-gru Miasto Rybnik
Opracowanie przyczyn, przebiegu i skutków awarii w elektrowniach jądrowych Three Mile Island, Czernobyl i Fukushima. Analiza porównawcza dotycząca odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej 12-gru 12-gru Ministerstwo Gospodarki
Wykonanie 30 panoram z wybranych szczytów Karkonoszy, Pogórza Karkonoskiego Gór Izerskich oraz Rudaw Janowickich, prezentujących charakterystyczne elementy rzeźby Karkonoszy i okolic, oraz wykonanie szkiców do wykonanych panoram, objaśniających w graficzny sposób elementy przyrody nieożywionej ujęte w panoramie. 10-paź 12-gru Karkonoski Park Narodowy
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu p.n. „Przebudowa stacji elektroenergetycznej 1110/20/10 kV R-101 Walecznych we Wrocławiu” 12-paź 12-gru FIUK Projekt Wrocław
Określenie reprezentatywnego ciężaru usypowego pryzm kamienia wapiennego zmagazynowanego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów 12-gru 12-gru Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław Spółka z o.o.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu prac związanych z utrzymaniem/-x rzeki Szprotawy w km 16+780 – km 22+450 w celu zachowania jej funkcji na obszar specjalnej ochrony ptaków natura 2000 „Stawy Przemkowskie” PLB020003 ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na przedmioty ochrony w/w obszaru natura 2000 oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 12-maj 12-lis Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Analiza ruchu samochodowego na terenie Miasta w okresie do 2025 r. ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnej koncepcji budowy dodatkowej przeprawy przez kanał Łuczański (Giżycki), obejmujące analizę urbanistyczną, prawną i ekonomiczną – jako podstawa do rozwoju gospodarczego wybranych regionów miasta” polegającej na analizie przestrzenno - ekonomiczno – środowiskowej zasadności budowy nowego połączenia komunikacyjnego w kontekście zamknięcia istniejącego zabytkowego mostu nad kanałem Giżyckim i projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 5 12-lip 12-lis Gmina Miejska Giżycko
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego „Grzędy – I”. W ramach opracowania wykonano między innymi długookresową inwentaryzację przyrodniczą obszaru objętego oddziaływaniem nowoprojektowanej kopalni odkrywkowej wraz z szczegółową oceną oddziaływania na obszary Natura 2000 PLB0200010 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie, PLH 020038 Góry Kamienne. 11-kwi 12-paź Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze sp. z o.o.
Opracowanie koncepcji nowego wariantu lokalizacyjnego i określenie oddziaływania na środowisko skutków realizacji zbiornika wodnego Rzetnia Przybyszów. 12-paź 12-paź Pracownia Inwestproj Wojciech Osak
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla zadania pod nazwą: „Lipki-Oława-modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz Laskowice. Modernizacja wału W-1(OM)” (zadanie 3) 12-kwi 12-paź Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji krawężników drogowych z zastosowaniem minerału skalnego zeolitu, nr działek 44/48 i 2037/2 położonych w miejscowości Białe Błota, gm. Białe Błota” 11-gru 12-paź Pracownia Inwestproj Wojciech Osak
Ekspertyza w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „odbudowie- przebudowie koryta potoku Tarnawka w km 4+000 – 9+000 w obrębie wsi Ibramowice i Buków, gmina Żarów oraz w obrębie wsi dzikowa, gmina Mietków” na cele ochrony wód w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy wodnej 10-wrz 12-paź Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Raport Oddziaływania na Środowisko dla koncepcji przedsięzwięcia pn: „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem ziemnym” 11-lis 12-wrz Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. 12-lut 12-lip Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Raport oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wodnej przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Samotworze wraz z przepławką dla ryb łącznie oraz Raport oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie przepławki dla ryb na jazie usytuowanym przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Samotworze 12-kwi 12-lip Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonawczej dla zadania pn. Otwarcie Nysy kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej – I etap: opracowanie dokumentacji 11-kwi 12-kwi Urząd Miasta i Gminy W Bystrzycy Kłodzkiej
Plan Ochrony Środowiska dla poligonu wojskowego w Toruniu 11-lis 12-kwi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy
Ekspertyza w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć projektu RPO WD 2007-2013 pn.: „Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej w km 24+250-25+130 w miejscowości Lądek Zdrój” na cele ochrony wód w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. 12-mar 12-mar Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Opracowano prognozę oddziaływania na Środowisko skutków realizacji zamierzeń Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 11-lis 12-lut Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Opracowanie projektu wykonawczego i budowlanego dla zadania polegającego na zaopatrzeniu w wodę części podstrefy WSSE „Invest-Park” (ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z niezbędnym zakresem uzgodnień w celu pozyskania pozwolenia na budowę. 11-lip 12-lut Gmina Bystrzyca Kłodzka
Opracowano prognozę oddziaływania na Środowisko skutków realizacji zamierzeń Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 11-kwi 11-wrz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Raport Oddziaływania na Środowisko dla hali produkcyjno magazynowej wyrobów stalowych z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną na terenie przedsiębiorstwa „NOVA TRADING” przy ul. Droga Starotoruńska 5 w Toruniu” 11-lip 11-wrz Pracownia Inwestproj Wojciech Osak
Raport Oddziaływania na Środowisko dla drogi klasy G pn. „Rozbudowa ulicy Inflanckiej w Łodzi na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej (łącznie ze skrzyżowaniem) w oparciu o dwuwariantową koncepcję” 10-paź 11-sie Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi
Raport Oddziaływania na Środowisko, (w tym Obszary Natura 200) dla przedsięwzięcia pn: „Remont ciągu pieszo rowerowego w pasie drogi gminnej na odcinku Stawno - Nowe Grodzisko” 11-lip 11-sie Gmina Miejska Milicz
Badanie pt. „Analiza systemów oceny dokumentacji projektowej w zakresie oceny oddziaływania na środowisko stosowanych przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi” 11-cze 11-lip Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Kompleksowa procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związana z wdrażaniem, a następnie aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla zdegradowanych obszarów Polkowic na lata 2007-2013 (LPR) 09-lut 10-lis Urząd Gminy Polkowice
Sporządzenie koncepcji i projektu rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej dla nowo projektowanej podstrefy WSSE "Invest-Park" w Bystrzycy Kłodzkiej o powierzchni 10,4821ha. 10-sie 10-wrz Gmina Bystrzyca Kłodzka
Opracowano i przeprowadzono kompleksową procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym Prognozę Oddziaływania na Środowisko związaną z wdrożeniem Zintegrowanego program rozwoju transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko – toruńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bydgosko - toruńskiego obszaru metropolitarnego na lata 2010-2015 opracowanego 10-maj 10-sie Trako Marek Wierzbicki, Wilczyce
Raport Oddziaływania na Środowisko dla: projektowanego zespołu 12 budynków o charakterze usługowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz 2 obiektów magazynowo-produkcyjno-laboratoryjnych na terenie zakładu Boryszew SA oddział Elana w Toruniu, zlokalizowanego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie (nazwa robocza - Biznes Park Elana) 10-sty 10-kwi Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu
Raport Oddziaływania na Środowisko dla: projektowanego Centrum Logistycznego położonego w Toruniu przy ulicach Płaskie] oraz ul Marii Skłodowskiej-Curie (teren Oddziału Elana) zakładu Boryszew SA oddział Elana w Toruniu 10-sty 10-kwi Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu
Przeprowadzenie procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Złotoryja na lata 2007-2013 09-sie 09-paź Gmina Miejska Złotoryja
Raport oddziaływania na środowisko projektu pn. "Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK w Toruniu". 09-mar 09-kwi Innova Consulting
Ekspertyza pn. Analiza wartości wskaźnika oddziaływania pn. "Liczba ludności i zabezpieczonej przed powodzią" w ramach Działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 10-sty 10-kwi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego