Szanowni Państwo

Informujemy, iż nasza firma dwukrotnie została wybrana przedsiębiorstwem przyjmującym na staż w ramach projektu „Laboratorium biznesu”. Projekt ten jest współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.